trti.mah@nic.in
०२०-२६३३ २३८०, ०२०-२६३६ ०९४१
TRTI Logo

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र शासन

अधिछात्रवृत्ती
National Embleme Maharashtra logo
TRTI Logo National Embleme Maharashtra logo
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र शासन
अधिछात्रवृत्ती
Shri. Vijay-Waghmare
श्री. विजय वाघमारे भा.प्र.से.
माननीय सचिव, आदिवासी विकास विभाग
Dr. Rajendra Bharud
डॉ. राजेंद्र भारूड भा.प्र.से.
माननीय आयुक्त्त, आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे
Chanchala Patil
श्रीमती. चंचल पाटील
सहसंचालक, आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे
Hansdhwaj Sonawane
श्री. हंसध्वज सोनवणे
उपसंचालक, आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे

पत्ता

आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था,
28, क्वीन्स गार्डन आरडी, ओल्ड सर्किट हाऊसजवळ, कॅम्प, पुणे, महाराष्ट्र 411001

आम्हाला कॉल करा

020-2636 2071
020-2636 0941

आम्हाला ईमेल करा

trti.mah@nic.in

उघडे तास

सोमवार-शुक्रवार
9:45AM - 06:30PM